Полезно

Кредит без поръчител и работна заплата

Кредит без поръчител и работна заплата

Със засилващата се икономическа криза, нуждата от допълнително финансиране под формата на кредит е все по-често срещано явление у нас. Редица финансови компании днес предлагат разнообразни кредитни продукти с възможност за усвояване при максимално облекчени условия. И макар че познатите ни банкови институции се стремят да бъдат все по-атрактивни и да подобряват портфолиото си, компаниите за бързи кредити остават предпочитан избор от мнозина.

Редица са преимуществените условия, които отличават бързите кредити от банковите такива. Те се изразяват в няколко направления – от процедури по кандидатстване и усвояване на заема до набора от изискуеми документи и условия спрямо кредитоискателите. Тук обръщаме внимание на две ключови условия при вземането на пари на заем – кредит без поръчител и превод на работна заплата.

Кредит без превод на работна заплата – възможно ли е

Краткият отговор е “да”, тъй като компаниите за бързи кредити имат добре разработена и действително функционираща политика за финансиране в това отношение. Основен приоритет на компаниите, работещи в сектора на краткосрочното потребителско финансиране, е бързото осигуряване на средства при неотложна нужда. По тази причина фирмите, специализирани в предлагането на бързи кредити, могат да ви осигурят нужното финансиране без задължение за наличие на трудов договор и съответно превод на заплата към тях.

При банковите кредити почти винаги е задължително условието за наличие на трудов договор и превод на работна заплата по сметка в банката. Тези институции следват стриктна политика по отнoшение отдаването на потребителски кредити на физически лица. При усвояването на кредит от фирма за бързи пари обаче нещата не стоят така.

В случай че желаете да гарантирате възнаграждението си, било то по трудов или граждански договор, приход от наем и т.н., можете да се обърнете към фирма за бързи кредити. Така ще получите нужното ви допълнително финансиране бързо и лесно, буквално до няколко часа, при това без излишна документация, превод на работна заплата и деклариране на каквито и да било доходи.

Бързи кредити без поръчител – защо не?

След като заплатата не е фактор със значение при тегленето на бързи пари, то бихме могли да кажем същото и за осигуряването на поръчител при вземането на пари на заем от компания за бързи кредити. Това е утвърдена практика в областта на банковото кредитиране, която обаче не се практикува в областта на краткосрочното кредитиране.

Обикновено нуждата от бързи пари касае малки по размер суми, които се връщат отново в същите кратки срокове. Удобният финансов инструмент, познат като бърз кредит, е идеален за получаването на пари на заем, с които бихте могли да покриете ежедневните си разходи до заплата, непланираните семейни и/или лични разходи и други с подобен характер. При тегленето им не е необходимо да осигурявате поръчител, а отговорностите и задълженията по усвоения заем са изцяло ваши.